woensdag 7 december 2011

Geen goddelozen om te troon

Spreuken 25:5
“Als de koning zich ontdoet van goddelozen, schraagt gerechtigheid zijn troon.”

Van Gods troon wordt in Psalm 89 het volgende gezegd: “Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst.’ Recht en gerechtigheid spreekt over wet, maar liefde en waarheid over genade. Beide zijn rondom Gods troon in perfecte harmonie. Jezus verbindt die twee. Hij heeft ervoor gezorgd dat Gods recht en gerechtigheid, zijn liefde en waarheid niet hinderen ons lief te hebben. God heeft ons als koningen aangesteld om te heersen op aarde. Voor ons is het daarom ook belangrijk dat we geen goddeloze raadgevers toelaten. Gods recht en Gods genade zijn ons genoeg. Zijn gerechtigheid en Zijn genade maken ons succesvol in alles waarover we heersen (besluiten nemen), te beginnen bij ons eigen leven.