woensdag 28 december 2011

Geen troebele bron

Spreuken 25:26
“Een rechtvaardige die een goddeloze niet weerstaat, is als een troebele bron, een vergiftigde put.”

Van een rechtvaardige mag je verwachten dat hij het kwaad stopt en aan de kaak stelt. Dat is precies wat Jezus deed. Hij kwam de werken van de boze vernietigen. Ziekte, gebondenheid, armoede en elke andere vloek die door de zonde op aarde is gaan heersen, moet wijken voor de naam van Jezus. Wij hebben zijn rechtvaardigheid ontvangen uit genade en ook van ons wordt verwacht dat we de boze weerstaan, vast in het geloof. Dat betekent dat we de boze tegemoet treden in het volle besef dat hij zijn macht over ons heeft verloren. In Christus zijn we niet alleen rechtvaardig, maar ook meer dan overwinnaar. Wanneer we belijden dat Jezus onze rechtvaardigheid is en dat we de boze weerstaan in Zijn naam, zal de duivel van ons vlieden. In Christus zijn we geen partij voor hem, hij zal ons met rust moeten laten.