dinsdag 13 december 2011

Het juiste woord

Spreuken 25:11
“Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.”

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, dat je spijt hebt van wat je zegt of hebt gezegd. Je kunt het niet meer herstellen, want de woorden zijn eruit. Jarenlange vetes beginnen met verkeerde woorden. Misschien verkeerd gezegd, of wellicht verkeerd begrepen, maar de gevolgen zijn er niet minder om. Met je woorden kun je een oorlog beginnen, maar ook beĆ«indigen. ‘Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen’, sprak Jezus toen hij werd gekruisigd. Daarmee toonde Hij zijn bewogenheid voor de wereld die Hem had verworpen. Die woorden bezitten nog steeds hun kracht en dat gebed is meteen verhoord. Onze zonden zijn vergeven en we zijn verzoend met God. Zijn liefde raakt ons hart en Zijn woorden zegenen ons. Dat is heilzaam voor ons verwonde hart. We herstellen en worden gezond, ook in ons spreken.