zaterdag 10 december 2011

Ik veroordeel je niet

Spreuken 25:8
“Als je denkt dat iemand iets misdaan heeft, sleep hem dan niet overijld voor het gerecht. Wat zou je moeten doen als hij je te schande maakt?”

‘Waarom lijd je niet liever onrecht?’, vraag Paulus aan de gemeente van Corinthe. Daar waren broeders in het geloof die elkaar voor het gerecht sleepten om hun gelijk te krijgen. ‘Dan is de zaak al verloren’, schrijft Paulus. Wanneer je hart niet meer op Jezus is gericht, zak je terug in je oude patronen. Als je niet meer beseft dat God voor je zorgt, ga je je weer gedragen als een wees. Hoe zouden de oudsten en FarizeeĆ«rs zich hebben gevoeld toen Jezus zei: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen?’ Ze waren gekomen voor de overwinning, maar dropen als verliezers af. ‘Ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer.’ Dat is de volgorde van liefde. Draai het niet om, maar laat het ‘niet veroordelen’ vooraf gaan aan het ‘zondig niet meer’.