zaterdag 17 december 2011

Kalme woorden breken krachtige tegenstand

Spreuken 25:15
“Een heerser laat zich overtuigen door geduld, kalme woorden breken krachtige tegenstand.”

Tegenstand komt van de tegenstander. Hij wil ons geloof vernietigen en gebruikt daarvoor beproeving en verdrukking. Maar Jezus leert, dat dat een eer voor ons is, als we om Christus wil moeten lijden. Zegen wie u vervolgen, zegen en vervloek niet. In de tijd dat christenen bereid waren zingend te sterven, stopte keizer Nero zijn vingers in zijn oren. Uiteindelijk stopte het gruwelijke martelen in de arena’s, omdat het een groot getuigenis was van het geloof van degenen die gingen sterven. In plaats van hun geloof op te geven, waren ze bereid de dood te ondergaan met Gods naam op hun lippen. De tegenstander was machteloos en stopte met deze gruwelijke marteling. De kracht van het goede overwint het kwade. Jezus was uit liefde bereid te sterven voor de haat van de wereld. Zo ontwapende Hij de duivel en de dood. Het krachtigste getuigenis is niet een grote mond, maar een groot geloof. Dat breekt uiteindelijk elke tegenstand.