zaterdag 15 januari 2022

Goedgekeurd voor eeuwig

Johannes 7:39' Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was'


De Heilige Geest is het bewijs dat Jezus verheerlijkt is, maar wat is dat precies? Het betekent dat Jezus in de hemel alle eer heeft gekregen, de hoogste plaats, de naam boven elke naam. Zijn werk is volbracht en volkomen goedgekeurd. Van de zonde en de schuld die Hij op zich nam is niets meer over, alles is achtergebleven in de dood. Dat Jezus verheerlijkt is, betekent voor ons dat we voor God heilig en onberispelijk zijn voor zijn aangezicht. Daarom kan Hij ons Zijn Geest schenken als we tot geloof in Hem zijn gekomen. God geeft Zijn Geest niet aan zondaren. Hij deelt Zijn licht niet met de duisternis, Zijn leven heeft geen gemeenschap met de dood. Omdat Jezus verheerlijkt is, zijn wij het ook. Omdat Jezus alle eer heeft ontvangen en nu de hoogste autoriteit heeft, kan Hij die delen met hen die Hij geheiligd heeft en dat is elke gelovige in Hem. De Heilige Geest is Gods zegel op ons leven, goedgekeurd voor eeuwig.