zaterdag 6 augustus 2022

Bekleed met Jezus

1CorintiĆ«rs 1:30 ‘Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,’ 

Twee waarheden worden hier benadrukt. Ten eerste dat het uit God is. Hij nam het initiatief, het is Zijn plan en Zijn werk. Ten tweede dat we in Christus zijn. Dat is onze nieuwe positie ten opzichte van God. Hij ziet ons aan in Christus. Dat wil zeggen, dat Christus ons geheel omhult. Wie naar ons wil kijken, ziet Jezus. Wie ons wil beschuldigen, ziet Jezus. Wie ons wil zegenen, ziet Jezus. Jezus is de norm en Hij is onze bekleding. En dat alles is uit God. Wie Jezus ziet, ziet wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Paulus schrijft aan de Colossenzen dat Jezus ons leven is. Beter kun je het niet zeggen. Omdat Jezus ons leven is, zijn we in een gezegende positie gebracht. En dat alles is uit God. Ook de rest van ons leven is uit God. Hij gaat door met ons besef te vernieuwen, van zondebesef naar genadebesef. Wanneer je begrijpt wat je positie bij God is geworden door Hem, zal je rust vinden en vrede ervaren, zelfs wanneer je als mens voor je gevoel faalt of tekortschiet. Je blijft in Christus wijs, rechtvaardig, heilig en verlost.