donderdag 24 november 2022

Twee bomen, twee principes

Genesis 2:9 ‘Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.’ 

Twee bomen, allebei aanlokkelijk om van te eten, maar van de ene ga je dood, van de andere blijf je leven. De twee bomen staan voor twee principes. De boom der kennis zet de mens centraal. Het is de boom van de eigen inzichten en de eigen gerechtigheid. Het is de boom van de wet, je doet het goed of fout. De levensboom is de boom van Gods genade. Het is de boom van geloof. Het leven wordt je geschonken en het gaat niet langer over goed of fout, je gedrag is van geen invloed op Gods genade. De meeste mensen kiezen voor de boom der kennis. Dat is de boom die alle religies voedt. Je moet iets presteren, goed gedrag, om iets te krijgen. De levensboom is Jezus. Wie van Hem eet en zich met Hem voedt, die leeft. En als je gedrag tegenvalt, dan mag je gewoon blijven eten. Er is geen veroordeling, want je kan het niet verkeerd doen. Je hoeft alleen maar aan te nemen wat de boom biedt.